Hướng dẫn đăng ký thành viên:

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Đăng ký tài khoản -> Điền các thông tin vào phần Đăng ký thành viên --> Đăng ký ngay là đã hoàn tất việc đăng ký thành viên